Bld. Dacia, nr 47, et. 1, ap. 3A, Bucuresti ; tel/fax 0213155764, promedierea@gmail.com

O noua profesie - MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor aprobate de catre Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Curs de formare continuă a mediatorilor

Aspecte de ordin juridic în aplicarea medierii.
Medierea în cauzele penale şi de violenţă domestică.

Acest curs organizat de Asociaţia Pro Medierea este recunoscut de Consiliul de mediere conform Hotărârii 362 / 21.04.2012 ca formare profesională continuă a mediatorilor şi asigură dobândirea de 12 puncte profesionale.

Cui se adresează?

Mediatorilor autorizați sau în curs de autorizare, care doresc să aprofundeze aplicarea medierii în cauze penale şi de violenţă domestică.

Obiective:

La finalul cursului, participanţii vor:

- cunoaşte elemente cu caracter general şi specific din aplicarea medierii în cauzele penale şi de violenţă domestică;

- cunoaşte implicaţiile de ordin juridic prezente în medierea cauzelor penale şi de violenţă domestică, ceea ce-i va conduce la o mai bună gestionare a procesului de mediere.

Grup :

minim 9 persoane

maxim 24 persoane

Durata: 12 ore

Formator – Nicoleta NIŢU


Plata se va face în contul Asociaţiei Pro Medierea :

RO17BRDE410SV33818524100, deschis la BRD - sucursala Academiei.

Codul fiscal al Asociatiei este 13964407.

Procedura de înscriere:

Înscrierea se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere, însoţite de copia documentului de plată a taxei de participare şi o copie a cărţii de identitate.

Documentele de înscriere se pot transmite prin e-mail la adresa: promedierea@gmail.com, prin fax la nr. 0213155764 sau se pot depune la sediul Asociaţiei din bld. Dacia nr. 47, et. 1, ap. 3A, sector 1, Bucureşti.

Asociaţia Pro Medierea va transmite contractul de furnizare a serviciului de formare către solicitant, în termen de 2 zile de la primirea documentelor de înscriere. Contractul se transmite de solicitant către Asociaţia Pro Medierea semnat şi, după caz, ştampilat în termen de 3 zile de la primire. În caz contrar, Asociaţia Pro Medierea are dreptul să anuleze rezervarea locului la curs şi, în consecinţă, va restitui integral taxa de participare. După transmiterea contractului de către solicitant, Asociaţia Pro Medierea va comunica acestuia factura.

Pentru detalii ne puteţi contacta :

Asociaţia Pro Medierea

Bld. Dacia nr. 47, et. 1, ap. 3A, sector 1, Bucureşti

Tel fix: 021 315 5764

promedierea @gmail.comTabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici