Bucuresti ; tel 0737016886, promedierea@gmail.com

Profesia de MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor autorizate de Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Curs de formare a mediatorilor

AUTORIZAT DE CONSILIUL DE MEDIERE
HOTARAREA NR. 86/04.11.2017


   Cursul se adreseaza

Persoanelor care doresc sa devina MEDIATOR AUTORIZAT , in baza Legii 192/2006.

Persoanelor care doresc dobandirea de cunostinte si abilitati ca mediator, necesare in desfasurarea activitatii -manageri, persoane cu atributii in gestionarea resurselor umane, solutionarea prin mediere a disputelor la locul de munca, intra si interdepartamental, etc.

Persoanelor interesate in dobandirea de cunostinte privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere

PERSOANELE CARE VOR DORI AUTORIZAREA CA MEDIATOR, TREBUIE SA INDEPLINEASCA CONDITIILE LEGII NR. 192/2006 

Obiectivul cursului

Dobandirea competentelor de mediator

Continutul cursului

In conformitate cu Standardul de formare a mediatorului, cursul se bazeaza, in principal, pe dobandirea de abilitati si va cuprinde :

  • Teoria si analiza conflictelor
  • Rezolvarea alternativa a disputelor
  • Comunicare
  • Teoria si practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
  • Organizarea activitatii de mediator
Durata cursului

                      80 ore                                        

Conditii pentru inscrierea la curs

Studii superioare in orice domeniu.

Inscrierea la curs 

Conform procedurii precizate in pagina  Cursuri de formare a mediatorilor Bucuresti  

  Absolvirea cursului

Conform reglementarilor legale, cursul de formare a mediatorilor se finalizeaza cu examen.

Conditiile pentru admiterea la examen :

- prezenta la curs de minim 90%

- achitarea integrala a pretului cursului si examenului

- nota minim 6 acordata de trainer 

  Examenul se va organiza in termen de maxim 30 de zile de la data finalizarii cursului, cu exceptia situatiei in care exista reglementari legale care nu permit organizarea examenului (stare de urgenta, stare de alerta, carantina, restrictionare organizare cursuri, etc).  In acest caz, termenul in care se va organiza examenul va fi stabilit  in functie de situatia specifica. 

Pentru absolvirea cursului de formare a mediatorilor este necesara promovarea examenului.

  Certificari

CERTIFICATUL  DE PARTICIPARE LA CURS, este eliberat de furnizorul de formare, Asociatia Pro Medierea, la  finalul cursului .  Documentul atesta faptul ca a fost parcurs cursul de formare prin care se dobandesc competentele de mediator. Certificatul se elibereaza cursantilor care au participat la curs si au achitat integral pretul acestuia.

  CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  A  CURSULUI este  eliberat de   Consiliul de mediere  si  este documentul care atesta calificarea profesionala a mediatorilor, conform dispozitiilor art. 20 lit i) din Legea 192/2006, prin care se dovedeste indeplinirea conditiei art. 7 litera f din Legea nr. 192/2006 pentru autorizarea ca mediator. Certificatul se elibereaza  de catre Consiliul de mediere,  la cerere, cursantilor care au promovat examenul de absolvire a cursului.

Copiile celor doua certificate se depun la Consiliu, impreuna cu celelalte documente necesare autorizarii ca mediator.

                                      Obligatii ale cursantului

  Cursantul trebuie să se abţină de la orice act sau fapt care ar putea duce la perturbarea bunei desfăşurări a cursului: refuzul de a participa la activităţile practice ale cursului, desfăşurarea altor activităţi în timpul orelor de curs, comportament agresiv sau lipsit de respect faţă de alţi participanţi sau formatori, etc.

  Este interzisă filmarea, înregistrarea de orice fel a activităţilor cursului,  precum şi a cursanţilor şi a formatorilor.  

 Sunt interzise copierea, reproducerea pe orice tip de suport, vânzarea, distribuirea gratuită, folosirea suportului de curs în alte scopuri decât dobândirea de către cursant a competenţelor de mediator. Incălcarea  acestei obligatii atrage răspunderea civilă şi răspunderea penală în condiţiile legii. 

Incalcarea obligatiilor de mai sus, da dreptul furnizorului de a rezilia unilateral contractul.  

Pretul cursului   include :

organizarea cursului

●suportul de curs (manual, materiale de curs scrise, prezentari video, etc)

● sustinerea cursului 


  Precizari

   1. In cazul in care cursantul doreste sa renunte la inscriere sau la participarea la curs, sumele platite NU se restituie.

  2. In cazul in care cursantul se retrage dupa inceperea cursului, sumele platite nu se restituie, iar daca pretul cursului  nu a fost achitat integral, furnizorul are dreptul sa pretinda pretul integral, cu titlu de despagubire.

  3. In cazul neachitarii pretului cursului pana la termenele stabilite, furnizorul are dreptul sa denunte unilateral contractul prin simpla notificare

   4. In cazul  reprogramarii cursului, solicitantul poate opta pentru mentinerea inscrierii sau restituirea sumelor platite.

  5. Pentru persoanele care doresc autorizarea ca mediatori,  promovarea examenului este obligatorie. 

  6. Persoanele care nu doresc autorizarea ca mediator, pot opta pentru a nu sustine examenul, avand  posibilitatea de a se inscrie la examen ulterior, daca vor fi interesati de a exercita profesia de mediator. 

                                                              Formatori

Daniela Popoviciu, formator principal, coordonator program de formare a mediatorilor

Nicoleta Nițu, formator principal


        Proprietatea intelectuala

Autor manual, suport curs : Daniela Popoviciu

   Manualul, materialele scrise ale cursului, precum şi prezentările video, denumite în continuare “suport curs” puse la dispoziţia participanţilor pe parcursul cursului sunt proprietatea Asociaţiei Pro Medierea şi sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fiind înregistrate la Oficiul Român de Drepturi de Autor.

AUTORIZAREA CA MEDIATOR SE REALIZEAZA DE CATRE CONSILIUL DE MEDIERE Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici