Bucuresti ; tel 0737016886, promedierea@gmail.com

Profesia de MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor autorizate de Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Curs de formare a mediatorilor

AUTORIZAT CdM


   Cursul se adreseaza

Persoanelor care doresc sa devina MEDIATOR AUTORIZAT , in baza Legii 192/2006.

Persoanelor care doresc dobandirea de cunostinte si abilitati ca mediator, necesare in desfasurarea activitatii -manageri, persoane cu atributii in gestionarea resurselor umane, solutionarea prin mediere a disputelor la locul de munca, intra si interdepartamental, etc.

Persoanelor interesate in dobandirea de cunostinte privind medierea pentru dezvoltarea propriei cariere

PERSOANELE CARE VOR DORI AUTORIZAREA CA MEDIATOR, TREBUIE SA INDEPLINEASCA CONDITIILE ART 7 SI 8 ALE Legii nr. 192/2006 

Obiectivul cursului

Dobandirea competentelor de mediator

Continutul cursului

In conformitate cu Standardul de formare a mediatorului, cursul se bazeaza, in principal, pe dobandirea de abilitati si va cuprinde :

  • Teoria si analiza conflictelor
  • Rezolvarea alternativa a disputelor
  • Comunicare
  • Teoria si practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
  • Organizarea activitatii de mediator
Durata cursului

                      80 ore                                        

Conditii pentru inscrierea la curs

Studii superioare in orice domeniu.

Inscrierea la curs 

Conform procedurii precizate in pagina  Cursuri de formare a mediatorilor Bucuresti  

  Absolvirea cursului

Conform reglementarilor legale, cursul de formare a mediatorilor se finalizeaza cu examen.

Conditiile pentru admiterea la examen :

- prezenta la curs de minim 90%

-achitarea integrala a pretului cursului

  Examenul se va organiza in termen de maxim 30 de zile de la data finalizarii cursului.  

Pentru absolvirea cursului de formare a mediatorilor este necesara promovarea examenului.

  Certificari

CERTIFICATUL  DE PARTICIPARE LA CURS, este eliberat de furnizorul de formare, Asociatia Pro Medierea, la  finalul cursului .  Documentul atesta faptul ca a fost parcurs cursul de formare prin care se dobandesc competentele de mediator. Conform reglementarilor CM, certificatul se elibereaza cu conditia prezentei la curs de min 90% si a achitarii integrale a pretului cursului.

  CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE  A  CURSULUI,  documentul care atesta calificarea profesionala a mediatorilor  in cazul cursurilor de formare, este emis si  eliberat de Consiliul de mediere, conform dispozitiilor art. 20 lit i) din Legea 192/2006 si prin care se dovedeste indeplinirea conditiei art 7 litera f din Legea nr. 192/2006 pentru autorizarea ca mediator.

Pretul Certificatului de absolvire emis de Consiliul de mediere nu este inclus in pretul cursului. Acest document se elibereaza numai cursantilor care au promovat examenul. Pretul fixat de Consiliu este 100 lei si se va achita furnizorului.

Copiile celor doua certificate se depun la Consiliu, impreuna cu celelalte documente necesare autorizarii ca mediator.

                                      Obligatii ale cursantului

  Cursantul trebuie să se abţină de la orice act sau fapt care ar putea duce la perturbarea bunei desfăşurări a cursului: refuzul de a participa la activităţile practice ale cursului, desfăşurarea altor activităţi în timpul orelor de curs, comportament agresiv sau lipsit de respect faţă de alţi participanţi sau formatori, etc.

  Este interzisă filmarea, înregistrarea de orice fel a activităţilor cursului,  precum şi a cursanţilor şi a formatorilor.  

 Sunt interzise copierea, reproducerea pe orice tip de suport, vânzarea, distribuirea gratuită, folosirea suportului de curs în alte scopuri decât dobândirea de către cursant a competenţelor de mediator. Incălcarea  acestei obligatii atrage răspunderea civilă şi răspunderea penală în condiţiile legii. 

Incalcarea obligatiilor de mai sus, da dreptul furnizorului de a rezilia unilateral contractul, de a nu mai permite cursantului participarea la curs, sumele platite nu se restituie si furnizorul are dreptul de a pretinde pretul integral al cursului, cu titlu de despagubire. 

Pretul cursului   include :

organizarea cursului

●suportul de curs (manual, materiale de curs scrise, prezentari video, etc)

● sustinerea cursului de catre formatori

●  Certificatul de participare la curs  emis de Asociaţia Pro Medierea.

●organizarea   examenului

  Precizari

   1. In cazul in care cursantul doreste sa renunte la participarea la curs, sumele platite NU se restituie.

  2. In cazul in care cursantul se retrage dupa inceperea cursului, sumele platite nu se restituie si daca pretul cursului  nu a fost achitat integral, furnizorul are dreptul se pretinda pretul integral, cu titlu de despagubire.

  3. In cazul neachitarii pretului cursului pana la termenele stabilite, furnizorul are dreptul sa denunte unilateral contractul prin simpla notificare, cursantul nu mai are dreptul de a participa la curs, iar furnizorul are dreptul de a pretinde pretul cursului intreg, cu titlu de despagubire. 

   4. In cazul reprogramarii cursului, solicitantul poate opta pentru mentinerea inscrierii sau restituirea sumelor platite.

        Proprietatea intelectuala

Autori suport curs, formatori principali : Daniela Popoviciu, coordonator, Nicoleta Nitu, Carmen Fiscuci

   Manualul, materialele scrise ale cursului, precum şi prezentările video, denumite în continuare “suport curs” puse la dispoziţia participanţilor pe parcursul cursului sunt proprietatea Asociaţiei Pro Medierea şi sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fiind înregistrate la Oficiul Român de Drepturi de Autor.

IMPORTANT

PARTICIPAREA LA CURS NU ESTE  DOAR O CONDITIE FORMALA 

LA FINALUL CURSULUI, PARTICIPANTII TREBUIE SA DOBANDEASCA COMPETENTELE DE MEDIATOR, SA FIE CAPABILI SA CONDUCA PROCESUL DE MEDIERE. 

PENTRU A SE INDEPLINI ACEST OBIECTIV, CURSUL ARE UN PRONUNTAT CARACTER INTERACTIV, BAZANDU-SE PE DOBANDIREA DE ABILITATI PRIN JOCURI DE ROL IN CARE SUNT IMPLICATI NUMAI CURSANTII. PRIN URMARE, LIPSA DE LA CURS AFECTEAZA NU NUMAI PE CURSANTUL CARE ABSENTEAZA, CI SI PE CEILALTI PARTICIPANTI.

CONFORM STANDARDULUI DE FORMARE, FIECARE CURSANT VA TREBUI SA PARTICIPE CEL PUTIN DE DOUA ORI IN ROL DE MEDIATOR. 

ASOCIATIA PRO MEDIEREA ARE REPUTATIA DE EXCELENTA IN FORMAREA MEDIATORILOR, STANDARDUL INALT PRIVIND CALITATEA CURSURILOR FIIND  OBIECTIV PRIORITAR, INCA DIN ANUL 2006. 

IN PROFESIA DE MEDIATOR, ASOCIATIA PRO MEDIEREA NU ESTE UN SIMPLU FURNIZOR DE FORMARE .

FORMATORII SUNT SI MEDIATORI SI VOM FI IN TABLOUL MEDIATORILOR IMPREUNA CU CURSANTII CARE AU ABSOLVIT CURSURILE ASOCIATIEI PRO MEDIEREA.

  NE INDEPLINIM DATORIA , CA FORMATORI, CU RESPONSABILITATE SI  RESPECT, ONORAND  PROFESIA DIN CARE FACEM PARTE. 

ASTEPTAM LA CURSURILE NOASTRE PERSOANELE CARE DORESC IN MOD REAL SA INVETE SI SA DOBANDEASCA ABILITATI DE MEDIATOR, ONORAND ASTFEL, SI EI, PROFESIA DIN CARE VOR FACE PARTE !

 
Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici