Bucuresti ; tel 0737016886, promedierea@gmail.com

Profesia de MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor autorizate de Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

PROFESIA DE MEDIATOR ESTE O PROFESIE DISTINCTA, REGLEMENTATA PRIN Legea nr 192/2006.

Ocupatia de mediator este inregistrata in COR .

Competentele Mediatorului sunt stabilite prin Standardul Ocupational al Mediatorului

Profesia de mediator nu este o profesie juridica.

Poate deveni MEDIATOR AUTORIZAT orice persoana care are studii superioare in orice domeniu.

Aceasta conditie a legii are scopul ca mediatorul sa fie o persoana cu un nivel de educatie , nu de a avea anumite competente profesionale anterioare, necesare exercitarii profesiei de mediator.

Competentele de mediator sunt competente specifice ocupatiei si se dobandesc prin cursuri de formare a adultilor.

In cadrul profesiei de mediator se furnizeaza serviciul de mediere.

In Romania, serviciul de mediere este un serviciu autorizat, in baza Legii 192/2006.
Persoanele care doresc sa furnizeze serviciul de mediere trebuie sa fie autorizate.

Autorizatia se acorda de catre Consiliul de mediere, organism de interes public infiintat prin Lege.

 Conditiile de autorizare sunt prevazute de art 7 si art 8 din Legea 192/2006.

Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Una din conditiile pentru obtinerea calitatii de mediator autorizat este absolvirea cursului de formare a mediatorilor, prin promovarea examenului organizat la finalul cursului.

Cursurile sunt autorizate de Consiliul de mediere si se desfasoara conform Standardului de formare a mediatorilor.

Furnizorul de formare va elibera cursantului  Certificatul de participare la curs , cu conditia participarii la minim 90% din curs si a achitarii integrale a pretului cursului.

Cursantii care au obtinut  Certificatul de participare la curs si care au obtinut nota minim 6 la curs, vor putea fi inscrisi la examenul de aboslvire a  cursului.

Dupa promovarea examenului , cursantul se va adresa Consiliului de mediere, care, in baza art.20 lit.i) din Legea 192/2006, va elibera, la cerere,   Certificatul de absolvre a cursului si Atestatul de competente, documente care atesta  calificarea ca mediator.

Aceste documente   reprezinta dovada     indeplinirii conditiei prevazute de art 7 lit  f) din Legea 192/2006 si   se vor include in dosarul de autorizare.

Pentru obtinerea Autorizatiei de mediator, se depune la Consiliul de mediere dosarul cu documentele necesare pentru a dovedi indeplinirea conditiilor prevazute de art 7 si art 8 din Lege.

Documentele sunt mentionate pe site-ul Consiliului de mediere.

Dupa autorizare, mediatorii sunt inscrisi de catre Consiliu in Tabloul mediatorilor.

Consiliul de mediere are obligatia, conform prevederilor art 12 si art 20 din Legea 192/2006, sa intocmeasca si sa puna la dispozitia publicului si a autoritatilor , Tabloul mediatorilor autorizati. Aceasta obligatie revine exclusiv Consiliului, in baza Legii, care transpune dispozitiile Directivei 2008/52/PE si ale Directivei 2006/123/PE privind informarea publica.

Avand in vedere obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea in legislatia nationala a dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, actul normativ cadru de transpunere a acestui instrument comunitar este Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009.

 Conform OG 13/2010, competenta de reglementare a regimului de autorizare pentru furnizarea serviciului de mediere revine Ministerului Justitiei, ca parte a obligatiilor Statului Roman de implementare a Directivei 2008/52/PE privind medierea in cazul litigiilor civile si comerciale.

 In conformitate cu art 10 al Directivei 2006/123/CE privind serviciile din cadrul pietei interne a UE, preluat in Legea 192/2006, autorizatia pentru furnizarea serviciului de mediere in Romania, se acorda pe durata nelimitata.

Conditiile de furnizare autorizata a serviciului de mediere, inclusiv durata nelimitata a autorizatiei, prevazute de Legea 192/2006, in acord cu Directiva 2006/123/PE, sunt aplicabile atat mediatorilor din Romania, cat si tuturor mediatorilor din spatiul UE care doresc sa furnizeze servicii de mediere autorizate in Romania.

In baza dispozitiilor art 10 din Directiva 2006/123/CE si a Legii 192/2006, autorizatia de mediator fiind acordata pe durata nelimitata, nu exista nicio alta obligatie de plata sau de alta natura pentru mediatori, pentru a avea dreptul de furnizare a serviciului de mediere pe teritoriul Romaniei.

Acest cadru legal este aplicabil atat mediatorilor din Romania, cat si mediatorilor din spatiul UE care doresc sa furnizeze servicii de mediere in Romania.

Prin autorizare se dobandeste dreptul de furnizare a serviciului de mediere atat in cazul litigiilor, cat si extrajudiciar, in orice domeniu.

Sistemul judiciar este doar unul dintre domeniile de implementare a medierii, aceasta fiind o inca o metoda, alaturi de negociere, de solutionare pe cale amiabila a unei dispute.

In raport cu sistemul judiciar, solutionarea prin mediere a disputelor se trateaza similar cu solutionarea prin negociere.

Prin ambele cai, disputa se solutioneaza prin intelegerea, acordul, partilor.

Medierea este o negociere asistata de catre un mediator, neutru si impartial, care ajuta partile sa ajunga la o intelegere.  Solutia este gasita si decisa de catre parti, pe baza intereselor  lor.

Serviciul de mediere nu este un serviciu juridic.

Rolul mediatorului nu este de judecator, nici de consilier juridic, nici de avocat.

Mediatorul nu se substituie altor specialisti si nici alte profesii nu au competente de mediator.

Pe parcursul furnizarii serviciului, implicit a exercitarii profesiei, mediatorii au obligatia de a respecta Legea, procedura medierii prevazuta de Lege, drepturile partilor, obligatiile mediatorilor prevazute la Cap 4, sectiunea a 2-a si Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor.

Directiva 2008/52/CE, prevede , la pct 17, ca mediatorii sa adere voluntar la Codul european de conduita profesionala a mediatorului, ca set de norme comune pentru mediatorii din spatiul european. In aplicarea acestei prevederi, Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor prevazut de Legea 192/2006 trebuie sa fie in acord cu Codul european de conduita profesionala a mediatorului. 

Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici