Bucuresti ; tel 0737016886, promedierea@gmail.com

Profesia de MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor autorizate de Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

INFO-MEDIERE – relatie eficienta administratie – cetatean folosind alternativa amiabila si accesibila a medierii in solutionarea litigiilor

Obiectiv general : Cresterea capacitatii de intelegere si a nivelului de constientizare a cetatenilor dar si a responsabililor din cadrul administratiei de la nivelul municipiilor din Romania, cu privire la solutiile (non)juridice de solutionare a unui litigiu cu autoritatea publica locala prin folosirea metodei medierii ca metoda alternativa accesibila si agreabila.

Perioada de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019

Lider de Parteneriat: Institutul pentru Politici Publice

Parteneri: Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Pro Medierea, Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania.

Valoarea totala a proiectului: 4.147.065,36 lei, din care valoarea nerambursabila din FSE: 3.413.208,43 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 650.915,63.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Cresterea gradului de informare si de sprijinire efectiva a cetatenilor pentru a avea acces la masuri

eficiente din punct de vedere al timpului dar si al resurselor implicate in solutionarea litigiilor cu o autoritate publica locala;

 • Consolidarea capacitatii administratiei publice municipal pentru a folosi toate parghiile oferite de cadrul legal in vigoare in solutionarea unei dispute cu un cetatean, intr-o maniera amiabila dar si eficienta;
 • Promovarea intelegerii asupra metodelor alternative de solutionare a disputelor.

Activitati principale:

Activitatea: Evaluarea nationala privind magnitudinea si implicatiile disputelor intre justitiabili si autoritatile locale

 • Subactivitatea: Colectarea si analizarea informatiilor necesare realizarii evaluarii nationalefolosind legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public.
 • Subactivitatea: Realizarea unui sondaj de opinie la nivel national privind modalitati de solutionare a litigiilor cu autoritatilepublice.
 • Subactivitatea: Realizarea Studiului privind magnitudinea si implicatiile litigiilor in instanta la nivelul municipiilor din Romania.http://amr.ro/infomediere/index.php/centru-de-resurse
 • Subactivitatea: Lansarea studiului intr-o conferinta de presa la Bucuresti.

Activitatea: Informarea si constientizarea partilor asupra procedeului medierii ca metoda alternativa de solutionare a disputelor:

 • Subactivitatea: Organizarea a 8 workshop-uri regionale cu participarea reprezentantilor autoritatilor locale, a reprezentantilor societatii civile, precum si a mediatorilor.
 • Subactivitatea: Pregatirea (in format draft) a unui ghid practic pentru autoritatilepublice, a unui ghid pentru societatea civila, precum si a unui ghid privind aplicarea legii medierii 192/2006 in litigiile din contencios administrative in vederea prezentarii si promovarii medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.
 • Subactivitatea: Realizarea unui ghid practic pentru autoritatile publice, a unui ghid pentru societatea civila, precum si a unui ghid privind aplicarea legii medierii 192/2006 inlitigiile din contencios administrativ in vederea prezentarii si promovarii medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.
 • Subactivitatea: Realizarea unui spot TV pentru promovarea medierii ca mijloc alternativ de solutionare a unui litigiu cu autoritatea locala.

Activitatea: Diversificarea paletei de servicii de consiliere pentru aplicarea medierii in disputele autoritatilor locale cu cetatenii:

 • Subactivitatea: Crearea unui centru de resurse la nivelul Asociatiei Municipiilor din Romania pentru a sprijini autoritatile locale in ceea ce priveste procedura medierii.

Activitatea: Asigurarea asistentei tehnice pentru primarii in vederea solutionarii unor dispute prin mediere:

 • Subactivitatea: Asistenta tehnica pentru 3 primarii de municipii/primarii de sector pentru internalizarea masurilor pentru folosirea medierii.

Activitatea: Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului si transmiterea de recomandari de politica publica:

 • Subactivitatea: Organizarea unei conferinte internationale pentru prezentarea rezultatelor proiectului si a directiilor sustenabile de actiune in continuare.
 • Subactivitatea: Redactarea si diseminarea documentului de politica publica privind conditii de utilizare a procedurii de mediere in dispute ale autoritatilor locale cu cetatenii.

in cadrul proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate:

Rezultat program – Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor;

 • Dezvoltarea unui model de evaluare a situatiei actuale a litigiilor existente intre cetateni si autoritati locale prin realizarea unei cercetari aprofundate (studiu) privind tipologia acestora, durata si alte constrangeri existente pentru cetateni in sistemul de justitie.
 • Grad ridicat al accesului la servicii de mediere prin derularea unei campanii de informare si constientizare publica privind solutionarea disputelor dintre cetateni si autoritati locale prin procedeul medierii (8 intalniri regionale cu autoritatie locale, societate civila si mediatori, conferinta finala, document de politica publica)
 • Diversificarea serviciilor de consiliere pentru cetateni/autoritati locale prin organizarea unui centru de resurse pentru cetateni respectiv a unui centru de informare pentru autoritatile locale in vederea sprijinirii/asistariicetatenilor/autoritatilor locale in ceea ce priveste solutionarea disputelor prin mediere
 • Promovarea serviciului de mediere prin oferirea de asistenta tehnica pentru 3 primarii –pilot cu scopul de a aplica procedura de mediere in solutionarea unui caz de disputa cu cetatenii

Contacte:

Institutul pentru Politici Publice: Tel/Fax: 021/212 3126, E-mail: office@ipp.ro

Asociatia Pro Medierea: Tel: 0737016886, E-mail: promedierea@gmail.com

Asociatia Municipiilor din Romania: Tel: 021 312 2476, E-mail: amr@amr.ro

Competenta face diferenta! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European


Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici