Bld. Dacia, nr 47, et. 1, ap. 3A, Bucuresti ; tel/fax 0213155764, promedierea@gmail.com

O noua profesie - MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor aprobate de catre Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Curs de formare a mediatorilor

Cursul se adreseaza


√ Persoanelor care doresc autorizarea ca mediator

√ Persoanelor care doresc dobandirea cunostintelor si abilitatilor de mediator pentru:

  • dezvoltarea propriei cariere sau/si utilizarea competentelor de mediator in cadrul activitatii curente
  • dezvoltare personala. Pentru acesta categorie de persoane examenul de absolvire a cursului de formare este optional.

PERSOANELE CARE VOR DORI AUTORIZAREA CA MEDIATOR, TREBUIE SA INDEPLINEASCA CONDITIILE ART 7 SI 8 ALE Legii nr. 192/2006 - click aici

Pentru informatii despre mediere - click aici

Pentru informatii despre profesia de mediator - click aici

Obiectivul cursului


Dobandirea competentelor de mediator.


Continutul cursului


In conformitate cu Standardul de formare a mediatorului continutul cursului va cuprinde elemente de teorie (30%) si dezvoltare de abilitati (70%) in :

  • Teoria si analiza conflictelor
  • Rezolvarea alternativa a disputelor
  • Comunicare
  • Teoria si practica medierii
  • Procesul de mediere
  • Etica mediatorului
  • Organizarea activitatii de mediator

Durata cursului


80 ore

Program maxim/zi curs -8 ore

 

Conditii pentru participarea la curs


Indeplinirea cerintelor conform PROCEDURII DE INSCRIERE si a obligatiilor contractuale.

IMPORTANT

Participarea la toate etapele cursului este obligatorie.
Prezenta de minim 90% din intreaga durata a cursului si obtinerea notei minime 6 la evaluarea din cadrul cursului sunt conditii obligatorii pentru a fi admis la sustinerea examenului de absolvire.

Evaluarea va fi facuta de catre echipa de formatori si va lua in considerare:

prezenta la curs

gradul de dobandire a cunostintelor si abilitatilor de mediator

aptitudini personale

 

Absolvirea cursului


Cursul de formare a mediatorilor se finalizeaza cu examen de absolvire.

Examenul se va organiza in termen de maxim 30 de zile de la data finalizarii cursului si consta din o proba scrisa si o proba orala.

Pentru absolvirea cursului de formare a mediatorilor este necesara promovarea examenului.

Pentru a obtine calificativul "promovat" este necesara obtinerea notei minime 6, rezultata din media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea din curs (minim nota 6), nota la proba scrisa (minim nota 6) si nota la proba orala (minim nota 6).

Absolventiilor li se va elibera de catre furnizorul cursului un certificat (adeverinta )de absolvire emis de catre Consiliul de Mediere.

Certificatul (adeverinta) de absolvire reprezinta documentul prin care se dovedeste indeplinirea conditiei art 7 litera f din Legea nr. 192/2006 si este necesar pentru autorizarea ca mediator.

Daca doriti sa va inscrieti la cursurile de formare a mediatorilor, organizate in prezent de catre Asociatia Pro Medierea

  • in Bucuresti - accesati aici pentru inscriere


Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici