Bucuresti ; tel 0737016886, promedierea@gmail.com

Profesia de MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor autorizate de Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Despre Asociaţia Pro Medierea

Mediere.org.ro

Asociaţia PRO MEDIEREA este o organizaţie neguvernamentală, cu experienţă de peste 15 ani în domeniul medierii, a cărei misiune este să încurajeze colaborarea, soluţionarea disputelor prin mediere, promovarea şi implementarea medierii, precum şi dezvoltarea profesiei de mediator.

Asociaţia s-a înfiinţat în anul 2001 , ca urmare a Programului de formare a mediatorilor derulat de către Ministerul Justiţiei în colaborare cu ABBA-CEELI (Asociaţia Baroului American Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia), fiind prima organizaţie neguvernamentală din România cu obiect principal de activitate medierea.

Activitatea Asociaţiei


Formare iniţială şi continuă a mediatorilor-furnizor autorizat de către CdM
♦ Consultanţă şi asistenţă în proiectarea şi implementarea de sisteme de aplicare a medierii
♦ Construirea şi dezvoltarea de capacităţi pentru soluţionarea disputelor prin mediere în diferite domenii
♦ Propuneri privind reglementarea cadrului legal privind medierea în afara şi în relaţie cu sistemul judiciar
♦ Promovarea medierii
♦ Dezvoltarea profesiei de mediator,   elaborarea si implementarea de   standarde profesionale in furnizarea serviciului de mediere.

Asociaţia colaborează cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale româneşti şi internaţionale.

Ca urmare a activităţii sale, a rezultatelor, expertizei şi experienţei în domeniul medierii, din anul 2006, Asociaţia Pro Medierea a fost numita de Ministrul Justitiei ca membru al primului Consiliu de Mediere al României.

 Asociatia Pro Medierea a facut parte din Consiliul de mediere, in perioada 2006-2014.

În anul 2008, la inititiva membrilor Asociației Pro Medierea, in baza art 24 din Legea 192/2006, a fost înfiinţată Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, prima asociație de tip profesional, cu scopul de a apara drepturile si a reprezenta interesele profesionale ale mediatorilor.

Cursuri de formare a mediatorilor

Formarea mediatorilor reprezinta una din principalele directii de activitate ale Asociatiei Pro Medierea.

Experienta, calitatea cursurilor, precum si solida expertiza a formatorilor,   a determinat numirea Asociatiei in primul Consiliu de mediere, in care au fost șpuse   bazele sistemului de formare in vederea dobandirii competentelor de mediator.

Datorita standardului inalt de calitate al propriilor programe de formare, Asociatia   a avut o contributie majora la elaborarea, in cadrul activitatii din Consiliul de mediere, a Standardului de formare a mediatorilor.

Prin cursurile de formare   se urmareste ca participantii sa dobandeasca cunostintele si abilitatile necesare unui mediator si totodata sa isi formeze mentalitatea de mediator, sa inteleaga perspectiva din care actioneaza acesta, fundamentele, principiile si procesul de mediere.

 Cursul de formare a mediatorilor asumat de Asociatia Pro Medierea este cursul elaborat de d-na Popoviciu Daniela, avand la baza modelul propriu de mediere facilitativa.

  

Proiecte derulate


Asociaţia a coordonat şi a implementat proiecte la scară naţională , care au avut ca obiective promovarea medierii, formarea mediatorilor, construirea de capacităţi şi sisteme de aplicare a medierii.

 ►Crearea capacităţii de soluţionare prin mediere a disputelor dintre agenţi economici şi consumatori(2002-2003), desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti, finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă, acesta fiind primul proiect din România de aplicare a medierii în domeniul disputelor agenţi economici-consumatori.

►Crearea capacităţii de mediere-facilitare din cadrul Blocului Naţional Sindical (2003-2004), desfăşurat în parteneriat cu BNS, finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă, prin care s-a proiectat şi s-a implementat capacitatea de solutionare a disputelor prin mediere intraorganizaţională.

►Rezolvarea prin mediere a conflictelor de muncă în România,(2006-2007), desfăşurat în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR), finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă. Au fost elaborate propuneri de îmbunătăţire a Legii 168/1999 cu privire la aplicarea medierii în domeniul conflictelor de muncă, în scopul implementării eficiente a medierii în beneficiul părţilor, în acord cu cerinţele de calificare profesională prevăzute de Legea 192/2006 şi cu principiile medierii.

►Dezvoltarea medierii -contribuţia societăţii civile la reforma sistemului judiciar din România ( 2006-2007), derulat în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR), finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă. Prin acest proiect au fost înfiinţate trei Centre de soluţionare a disputelor prin mediere în oraşele Cluj-Napoca, Timişoara şi Constanţa, cu scopul de a construi capacitatea de soluţionare a disputelor în afara şi în relaţie cu sistemului judiciar, având ca obiectiv degrevarea instanţelor.

Promovare, studii, cadru legal

Promovarea medierii -organizari de seminarii, conferințe, întâlniri de informare, elaborarea şi distribuirea de materiale promotionale, programe mass-media, etc

Elaborare de studii, ghiduri,studii, dintre care menţionăm:

▪ Studiu privind reglementări ale medierii în România
▪ Studiu privind medierea în UE
▪ Raport privind aplicarea medierii în conflictele de muncă
▪ Ghidul consumatorului serviciului de mediere
▪ Ghidul Drepturile părţilor în medierea în conflictele de muncă
▪ Studiu privind aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar

▪ Ghid pentru organizarea furnizării serviciului de mediere (proceduri, documente)

Elaborarea manualelor si suporturilor de curs pentru formarea mediatorilor.

Propuneri cadru legal

▪ Participare activă la elaborarea legii 192/2006
În perioada 2001-2006, Asociaţia Pro Medierea s-a implicat activ în elaborarea Legii medierii şi a contribuit la îmbunătăţirea formelor proiectului de lege, participând constant la consultările organizate de  Ministerul Justiţiei.

▪ Propuneri de îmbunătăţire a Legii 168/1999 cu privire la aplicarea medierii în domeniul conflictelor de muncă

▪ Propuneri de completare a Codului de procedură civilă cu dispoziţii în materia
medierii

Colaborări internaţionale

Asociaţia Pro Medierea a derulat şi derulează activităţi şi proiecte în colaborare cu specialişti şi organizaţii internaţionale de prestigiu din domeniul soluţionării conflictelor, intre care un loc special il ocupa Austrian Study Center for Peace and Conflict Resoluition (ASPR) si CDR Associates.

In colaborare cu CDR Associates, APM a organizat cursul de Mediere cu mai multe parti,  susţinut de Christopher W. Moore, personalitate recunoscută pe plan mondial în domeniul medierii.

Membrii  si formatorii Asociatiei Pro Medierea au urmat programe de pregatire în Mediere, Mediere avansată, Analiza conflictelor, Managementul conflictelor, International Peace Training, Transformarea conflictelor, etc, susţinute de către personalităţi marcante din domeniu şi organizate de către:

Austrian Study Center for Peace and Conflict Resoluition (ASPR)

Canadian International Institute for Applied Negociation (CIIAN)

MJ -American Bar Association

Conflict Management Group

USIP

♥ Respectul şi mulţumirile noastre se îndreaptă către profesorii de la care am primit cunoastere si care reprezinta modelel noastre profesionale: 

Johan Galtung, Arno Truger, Christopher Moore, Dudley Weeks, Michelle LeBaron, R. Fisher, Ben Hoffman, Flaurie Storie, Katherine Ainsworth.

 Asociaţia Pro Medierea mulţumeşte mediatorilor, colaboratorilor şi partenerilor, alături de care sperăm să contribuim la crearea culturii de soluţionare amiabilă a disputelor, prin mediere,  în societatea românească.


                                                                                                  Daniela Popoviciu

                                                                                                              Preşedinte


Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici