Bld. Dacia, nr 47, et. 1, ap. 3A, Bucuresti ; tel/fax 0213155764, promedierea@gmail.com

O noua profesie - MEDIATOR

Asociatia PRO MEDIEREA organizeaza cursuri de formare a mediatorilor aprobate de catre Consiliul de Mediere prin hotararea CdM nr. 86/04.11.2007 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 si ale Standardului de formare a mediatorului.

Despre Asociaţia Pro Medierea

Mediere.org.ro

Asociaţia PRO MEDIEREA este o organizaţie neguvernamentală, cu experienţă de peste 12 ani în domeniul medierii, a cărei misiune este să încurajeze cooperarea, soluţionarea disputelor prin mediere, promovarea şi implementarea medierii, precum şi dezvoltarea profesiei de mediator.

Asociaţia s-a înfiinţat în anul 2001 , ca urmare a Programului de formare a mediatorilor derulat de către Ministerul Justiţiei în colaborare cu ABBA-CEELI (Asociaţia Baroului American – Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia), fiind prima organizaţie neguvernamentală din România cu obiect principal de activitate medierea.

Activitatea Asociaţiei


♦ Soluţionarea disputelor prin mediere
♦ Formare iniţială şi continuă a mediatorilor-furnizor autorizat de către CdM
♦ Consultanţă şi asistenţă în proiectarea şi implementarea de sisteme de aplicare a medierii
♦ Construirea şi dezvoltarea de capacităţi pentru soluţionarea disputelor prin mediere în diferite domenii
♦ Reglementarea cadrului legal privind medierea în afara şi în relaţie cu sistemul judiciar
♦ Promovarea medierii
♦ Dezvoltarea profesiei de mediator

Asociaţia colaborează cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale româneşti şi internaţionale.

Ca urmare a activităţii sale, a rezultatelor, expertizei şi experienţei în domeniul medierii, din anul 2006, Asociaţia Pro Medierea este membru al primului Consiliu de Mediere al României.

Asociaţia a coordonat şi a implementat proiecte la scară naţională, care au avut ca obiective promovarea medierii, formarea mediatorilor, construirea de capacităţi şi sisteme de aplicare a medierii, furnizarea serviciului de mediere, dezvoltare profesională a mediatorilor .

Dintre proiectele derulate de către Asociaţia Pro Medierea, menţionăm:


“Crearea capacităţii de soluţionare prin mediere a disputelor dintre agenţi economici şi consumatori” (2002-2003), desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti, finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă, acesta fiind primul proiect din România de aplicare a medierii în domeniul disputelor agenţi economici-consumatori.

“Crearea capacităţii de mediere-facilitare din cadrul Blocului Naţional Sindical ”(2003-2004), desfăşurat în parteneriat cu BNS, finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă, prin care s-a proiectat şi s-a implementat capacitatea de solutionare a disputelor prin mediere intraorganizaţională.

“Rezolvarea prin mediere a conflictelor de muncă în România”,(2006-2007), desfăşurat în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR), finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă. Au fost elaborate propuneri de îmbunătăţire a Legii 168/1999 cu privire la aplicarea medierii în domeniul conflictelor de muncă, în scopul implementării eficiente a medierii în beneficiul părţilor, în acord cu cerinţele de calificare profesională prevăzute de Legea 192/2006 şi cu principiile medierii.

“Dezvoltarea medierii – contribuţia societăţii civile la reforma sistemului judiciar din România” ( 2006-2007), derulat în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR), finanţat prin programul PHARE - Societate Civilă. Prin acest proiect au fost înfiinţate trei Centre de soluţionare a disputelor prin mediere în oraşele Cluj-Napoca, Timişoara şi Constanţa, cu scopul de a construi capacitatea de soluţionare a disputelor în afara şi în relaţie cu sistemului judiciar, având ca rezultat degrevarea instanţelor.

Rezultatele activităţii Asociaţiei Pro Medierea

►Promovarea medierii (organizari de seminarii, întâlniri de informare, elaborarea şi distribuirea de materiale promotionale, programe mass-media, etc)- peste 50000 beneficiari

Mediere –peste 500 beneficiari (dispute din domeniile familiei, agenţi economici-consumatori, afaceri, la locul de muncă, intra şi inter organizaţionale, cetăţeni-administraţie publică, comunitate, etc)

Formarea mediatorilor - peste 400 beneficiari(vezi pagina "Cursuri finalizate")

Elaborare de studii, ghiduri, manuale, dintre care menţionăm:

▪ Studiu privind reglementări cu privire la mediere în România
▪ Studiu privind medierea în UE
▪ Raport privind aplicarea medierii în conflictele de muncă
▪ Ghidul consumatorului serviciului de mediere
▪ Ghidul “Drepturile părţilor în medierea în conflictele de muncă”
▪ Studiu privind aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar, Manualele de curs de formare mediatori
▪ Ghid pentru organizarea furnizării serviciului de mediere (proceduri, documente)

Propuneri cadru legal

▪ Participare activă la elaborarea legii 192/2006
În perioada 2001-2006, Asociaţia Pro Medierea s-a implicat activ în elaborarea Legii medierii şi a contribuit la îmbunătăţirea formelor proiectului de lege, participând constant la consultările organizate de către Ministerul Justiţiei.

▪ Propuneri de îmbunătăţire a Legii 168/1999 cu privire la aplicarea medierii în domeniul conflictelor de muncă

▪ Propuneri de completare a Codului de procedură civilă cu dispoziţii în materia
medierii

Colaborări internaţionale

Asociaţia Pro Medierea a derulat şi derulează activităţi şi proiecte în colaborare cu specialişti şi organizaţii internaţionale de prestigiu din domeniul soluţionării conflictelor, între care un loc special îl ocupă Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution.
În cooperare cu ASPR, Asociaţia Pro Medierea organizează cursul de Peace-Building, în Austria, la Schlaining.

În prezent, Asociaţia Pro Medierea colaborează cu CDR Associates şi este onorată să organizeze două cursuri eveniment pentru mediatorii din România susţinute de Christopher W. Moore, personalitate recunoscută pe plan mondial în domeniul medierii.

Asociaţia Pro Medierea va publica, pentru prima dată în România, cartea “The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict”, al carei autor este dl Christopher W. Moore, considerată a fi cartea de referinţă pentru orice mediator.

Asociaţia Pro Medierea deţine drepturile de exclusivitate pentru traducere şi publicare.

RESURSE UMANE

Membrii  Pro Medierea au urmat programe de pregatire în Mediere, Mediere avansată, Analiza conflictelor, Managementul conflictelor, International Peace Training, Transformarea conflictelor, etc, susţinute de către personalităţi marcante din domeniu şi organizate de către:

Austrian Study Center for Peace and Conflict Resoluition (ASPR)

Canadian International Institute for Applied Negociation (CIIAN)

MJ -American Bar Association

Conflict Management Group

USIP

Respectul şi mulţumirile noastre se îndreaptă către profesorii, formatorii, mentorii de la care am fost onoraţi să învăţăm şi care reprezintă adevarate modele profesionale: 

Johan Galtung, Flaurie Storie, Arno Truger, Christopher Moore, Dudley Weeks, Michelle LeBaron, R. Fisher, Katherine Ainsworth  

O parte a membrilor APM sunt membrii ai Association for Conflict Resolution (SUA)

Celor 9 membri fondatori s-au alăturat alţi membrii şi colaboratori care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea medierii în România.

Pentru furnizarea servicului de mediere, elaborarea politicilor în domeniu şi alte activităţi, Asociaţia colaborează cu mediatorii autorizaţi formaţi în cadrul programului propriu de formare a mediatorilor.

În anul 2008, la iniţiativa Pro Medierea, a fost înfiinţată Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, cu scopul de a reprezenta interesele profesionale ale mediatorilor, dezvoltarea profesiei de mediator şi crearea unui corp profesional de înaltă calitate.

Asociaţia Pro Medierea mulţumeşte mediatorilor, colaboratorilor şi partenerilor, alături de care sperăm să contribuim la crearea culturii de soluţionare amiabilă a disputelor în societatea românească.

                                                                                                  Daniela Popoviciu

                                                                                                              Preşedinte


Tabloul mediatorilor Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania. Pentru detalii de la conferinta mediatorilor Pro Medierea click aici